Garantie

Powerrider biedt op alle artikelen de wettelijke garantie (2 jaar), dit wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Schade door oneigenlijk gebruik valt niet onder de garantieregeling.